Instrumente pentru creşterea eficienţei

Programul BAeXpress 5.5 încearcă să ajute şi să eficientizeze procesul de realizare a desenelor prin diferite mijloace. O unealtă pentru comenzi rapide este mouse-ul inteligent care se bazează pe apăsarea simultană a unor taste şi a butoanelor mouse-ului. Fiecărei combinaţii dintre tastele Control, Shift, Alt şi butoanele din stânga, mijoc sau dreapta de mouse îi este asociată o comandă simplă de AutoCAD sau o comandă complexă BAeXpress.

Un alt instrument special al Comenzilor rapide este modulul (driverul) special de tastatură, acesta fiind componenta principală a BAeXpress-ului. Prin intermediul lui se simplifică şi devine mai rapid procesul de lansare a comenzilor. Apăsarea unor taste lansează comanda AutoCAD sau BAeXpress potrivită exact ca şi cum comanda ar fi fost lansată din barele de meniuri sau din meniurile de rulare.
Majoritatea obiectelor BAexpress dispun de un meniu local (BTDR). Acest meniu apare în momentul în care se pozitionează cursorul deasupra obiectului sau se selectează obiectul şi se apasă BuTonul din DReapta al mouse-ului (Enter). În meniul local aveţi posibilitatea alegerii unei comenzi în funcţie de tipul şi poziţia obiectului.

Noutăţile introduse în panourile de dialog deasemenea au ca scop creşterea eficienţei. Pe panouri lângă anumite câmpuri editabile în unele situatii apar nişte butoane cu mici desene pe ele. Aceste butoane grafice ajută la interpretarea datelor aflate în câmpurile alăturate, dar sunt cazuri când iniţiază selectarea distanţelor sau direcţiilor.
În cazul unor câmpuri datele se pot alege dintr-o listă de rulare predefinită, rotind butonul "scroll" al mouse-ului. Câmpurile cunosc valorile pe care le conţin, astfel cu rotire conţinutul câmpului se modifică inteligent mărindu-se sau micşorându-se. De ex. câmpul "acoperire cu beton" are ca valoare de pornire 15 mm şi sare din 5 în 5 mm în continuare.
O altă setare ce se mai poate efectua pe panouri este definirea pentru fiecare câmp în parte care conţine valori numerice cu unitate de masură (ex. lungime) numărul zecimalelor şi unitatea de masură de afişare. La numărul zecimalelor aveţi opţiunea ca acesta sa fie între 0 şi 3, iar opţiunile unităţilor de măsură pentru dimensiuni liniare sunt m, cm si mm. Unitatea de masură setată apare întotdeauna cu albastru lângă denumirea câmpului.
Dacă poziţionaţi mouse-ul deasupra (nu daţi click în câmp!) unui câmp activ (care nu este gri), atunci va apare un help în balonaş referitor la câmpul respectiv. Acest help conţine numele câmpului sau a valorii introduse (ex. Înaltime), Stringul format dacă există şi câteva rânduri de text explicativ referitor la acel câmp.